Primăria Banloc județul Timiș

INCHEIERE LICITATIE PUBLICA FAZA PT + EXECUTIE PENTRU PROIECTUL "MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR BANLOC, SOCA, OFSENIȚA ȘI PARTOȘ, COMUNA BANLOC, JUDEȚUL TIMIȘ" FINANTAT IN CADRULPROGRAMELOR A.F.I.R. SUBMASURA 7.2